Shenzhen Delong Energy Technology Co., Ltd.
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
Chỉ số nhà cung cấp
1 thương hiệu riêng
Điểm cửa hàng
4.9/5
Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
96.5%
Thời gian phản hồi
≤3h
Giao dịch
US $4,100,000+ trực tuyến
Cộng tác
10
Dịch vụ
Tùy chỉnh nhỏ
Tùy chỉnh từ thiết kế
Kiểm soát chất lượng
Nhận dạng truy xuất nguồn gốc nguyên liệu
Giấy chứng nhận
Đánh giá nhà cung cấp

Chat Online

Daisy Dai
Delong Battery
Susan Yang
Emily O
Qin Hony
Kim Xu
1
Lựa chọn Sản Phẩm (0/20)
Click {0} to select products that you want to inquire about before clicking the Contact supplier button.
1/24
Go toPage
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.